Gå til hovedindhold

Indmeldelse på Nota

Du kan blive medlem af Nota, hvis du har et dokumenteret læsehandicap.

For indmeldelsesansvarlige på skoler og institutioner

Brug Notas indmeldelsesportal til at indmelde ordblinde elever/kursister samt elever/kursister med andre handicap.

Nu er det muligt at underskrive med MitID på indmeldelsesportalen.

Benyt Indmeldelsesportalen

For privatpersoner og skoler/institutioner, der ikke benytter Notas indmeldelsesportal

Indmeldelse af privatpersoner, undervisere og assistenter samt indmeldelse af synshandicappede elever/kursister. Indsend indmeldelsesblanketter på vegne af dig selv eller andre.

Gå til indmeldelsesblanketter

Hvem kan blive medlem?

Synshandicappet

Du kan blive medlem af Nota, hvis du har svært ved at læse på grund af et synshandicap. For at blive medlem, skal du dokumentere dit synshandicap.

Ordblind

Som dokumenteret ordblind kan du blive medlem og bruge Nota Bibliotek.

Andre handicap

Du kan blive medlem af Nota, hvis du har svært ved at læse på grund af et handicap. For eksempel: ADHD, sklerose eller hjerneskade. For at blive medlem skal du dokumentere dit handicap.

Underviser

Du kan blive medlem af Nota, hvis du underviser §17-brugere, der er indmeldt i Nota. For at blive medlem, skal der være dokumentation fra øverste skoleleder fra din skole.

Assistent for et medlem af Nota

Du kan blive indmeldt som assistent for et medlem af Nota, der ikke selv kan bruge it. Så kan du bestille bøger til medlemmet på nota.dk. Medlemmet skal give skriftligt samtykke til, at du kan blive Nota-assistent.

Hvad er Nota?

Nota er et digitalt bibliotek med lyd-, punkt- og e-bøger. Nota er for ordblinde, synshandicappede og andre med et handicap der gør, at de ikke kan læse almindelig trykt tekst.
Læs mere om Nota

Hvorfor blive medlem?

  • Som medlem af Nota får du adgang til Nota Bibliotek med over 40.000 lyd- og punkt- og e-bøger.
  • Bøgerne kan frit downloades eller afspilles direkte fra nota.dk, på din PC eller mobil.
  • Biblioteket indeholder både skønlitteratur, faglitteratur og bøger til brug for studie eller arbejde.